Olivia Guzman previews the 2023 season for the Petrolia Pirates.